We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk ~ Herman Verhagen

Zelforganisatie

Zowel in de samenleving als op de arbeidsmarkt is een verschuiving zichtbaar die past bij deze tijd: er komt meer autonomie en zeggenschap decentraal te liggen. Daarmee komt er ruimte voor zelforganisatie. De jongste generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt kent niet anders, ze zijn opgegroeid in deze tijd en voor hen is het een vanzelfsprekendheid. Voor de oudere generaties is de beweging naar zelforganisatie een fundamentele verandering.

Leiderschap

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in deze transitie. Zij zijn de spil waar de verandering letterlijk om draait: van boven (managen) naar onder (faciliteren). Zij maken de ruimte waarin de zelforganisatie kan plaatsvinden. Om dat leiderschap te ontwikkelen bied ik naast themasessies, de volgende drie diensten aan:

leiding-geven-aan-verandering
Leiderschapsontwikkeling

Deze tijd vraagt om leiders die leiding kunnen geven aan de transitie naar meer zelforganisatie. Daarvoor is het nodig om de juiste kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen.

Begeleiding
Begeleiding

Als leidinggevende of directeur sta je voor een uitdaging. Dan is het fijn om iemand naast je te hebben die je met kennis en ervaring bijstaat, juist op de momenten dat het spannend wordt.

coaching
Coaching

Ook op persoonlijk vlak wordt veel gevraagd van zowel leidinggevenden als professionals. Coaching kan uitkomst bieden om interne blokkades te overwinnen.

Themasessie

generaties

Met generatiedynamiek naar zelforganisatie

We leven in een tijd waarin voor het eerst vier generaties medewerkers deelnemen aan de arbeidsmarkt. Veel organisaties hebben op dit moment moeite met het aantrekken en vasthouden van de jongste generatie medewerkers.

De oudere generaties staan elk voor een eigen uitdaging: hoe ga je om met deze nieuwe tijd, bijvoorbeeld met de beweging naar zelforganisatie? In deze themasessie leer je hoe je generatiedynamiek kunt inzetten bij de transitie naar zelforganisatie. Lees meer...

Methodieken

Ontwikkelingsgerichte benadering
Ontwikkelingsgerichte benadering
Organisatieontwikkeling met Theory U
Theory U
Getting Projects Done
Getting Projects Done
Intergenerationeel Leren en Ontwikkelen
Intergenerationeel Leren en Ontwikkelen
Model voor continue vernieuwing
Model voor continue vernieuwing