Bas Poppe

In de rollen en functies die ik heb vervuld, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van veranderen, organiseren en leiderschap. Daarbij sluit ik op een ontwikkelingsgerichte manier aan bij de beweging naar meer eigen regie en zelfsturing in teams. Deze kennis en ervaring stel ik graag beschikbaar aan formele en informele leiders in het onderwijs en in de zorg. Denk daarbij aan:

  • Missie- en visieontwikkeling
  • Ontwikkelen van zelfsturing in teams
  • Ontwerpen en begeleiden van verandertrajecten
  • Persoonlijke coaching
  • Sparren

 Wat ik doe

ondersteuning

Veranderkunde

Directies, besturen en leiders staan vaak voor grote opgaven. Met mijn kennis over veranderen, organiseren en menselijk gedrag sta ik leidinggevenden bij tijdens uitdagende momenten in hun carrière. Van het voorzitten van een vergadering tot strategisch advies.

coaching

(Team)coaching

Tijdens veranderingen in een organisatie wordt veel gevraagd van leidinggevenden en professionals. Werkdruk en spanningen nemen toe. Als Ontwikkelingsgericht (team)coach faciliteer ik persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, zowel op individuele basis als in teams.

baspresentatievierkant

Procesbegeleiding

Organisatieontwikkeling gaat niet vanzelf, dat moet je organiseren. Ik ontwerp en begeleid interventies op alle niveaus in de organisatie. Daarin werk ik ontwikkelingsgericht: persoonlijk- en teamontwikkeling worden verbonden met de ontwikkeling van het grotere geheel.

Ontwikkelingsgericht

In alles wat ik doe werk ik Ontwikkelingsgericht. In plaats van een focus op resultaten of het oplossen van problemen, faciliteer ik de ontwikkeling van de persoon of organisatie. Daarbij verbind ik de persoonlijke ontwikkeling van het individu met de ontwikkeling van het grotere geheel. Zo ontstaat een duurzame verandering op alle lagen. Als Ontwikkelingsgericht Professional ben ik gecertificeerd en aangesloten bij het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken (NPOW).

Mijn kracht

Als veranderkundige, coach en procesbegeleider ondersteun ik hen bij grote en kleine veranderingen. Mijn kracht is om, vanuit het overzicht van het hele speelveld, te zien welke interventie op welk moment de hefboom is voor verdere ontwikkeling. Ik creëer overzicht en helderheid door complexiteit te structureren waar het moet, maar ook creativiteit en beweging door structuur los te laten waar het kan.

Opdrachtgevers

Partners

Contactformulier

*) Verplicht veld