We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk ~ Herman Verhagen
 

Zelforganisatie

Zelforganisatie creëert de ruimte voor leiderschap en authenticiteit, zodat mensen hun talenten kunnen benutten en met plezier doen waar ze goed in zijn. Mensen die daar leiding in nemen zijn de mensen die de wereld veranderen. Dat zijn de mensen die ik van dienst wil zijn, in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het bereiken van hun veranderdoelen. Dat doe ik door middel van:
Bas Poppe

Leiderschapsontwikkeling

Om leiderschap te ontwikkelen bied ik programma's op maat. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitude om leiding te nemen in de context van zelforganisatie staat hierin centraal. Dat vraagt in de eerste plaats om het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Organisatieontwikkeling

Ik begeleid organisaties in de zorg, het onderwijs en bij de overheid bij een zorgvuldig veranderproces. Gedragsverandering ondersteund door het ontwikkelen van een passende cultuur en structuur. Samen gaan we het avontuur aan, vanuit een stevig commitment en met een gezamenlijke missie en visie voor ogen.

leiding-geven-aan-verandering
Leiderschapsontwikkeling

Deze tijd vraagt om leiders die leiding kunnen geven aan de transitie naar meer zelforganisatie. Daarvoor is het nodig om de juiste kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen.

Begeleiding
Begeleiding

Als leidinggevende of directeur sta je voor een uitdaging. Dan is het fijn om iemand naast je te hebben die je met kennis en ervaring bijstaat, juist op de momenten dat het spannend wordt.

coaching
Coaching

Ook op persoonlijk vlak wordt veel gevraagd van zowel leidinggevenden als professionals. Coaching kan uitkomst bieden om interne blokkades te overwinnen.

Themasessie

Met generatiedynamiek naar zelforganisatie

We leven in een tijd waarin voor het eerst vier generaties medewerkers deelnemen aan de arbeidsmarkt. Veel organisaties hebben op dit moment moeite met het aantrekken en vasthouden van de jongste generatie medewerkers.

De oudere generaties staan elk voor een eigen uitdaging: hoe ga je om met deze nieuwe tijd, bijvoorbeeld met de beweging naar zelforganisatie? In deze themasessie leer je hoe je generatiedynamiek kunt inzetten bij de transitie naar zelforganisatie. Lees meer...

Methodieken

Ontwikkelingsgerichte benadering
Ontwikkelingsgerichte benadering
Organisatieontwikkeling met Theory U
Theory U
Getting Projects Done
Getting Projects Done
Intergenerationeel Leren en Ontwikkelen
Intergenerationeel Leren en Ontwikkelen
Model voor continue vernieuwing
Model voor continue vernieuwing