Als professional of leidinggevende, maar ook als team kun je ook tegen barrières aanlopen. Omdat je niet altijd in staat bent om je eigen patronen te doorzien kan het helpen om een coach in te schakelen. Met coaching kun je op verschillende manieren werken aan het verwijderen van deze obstakels. 

Ontwikkelingsgerichte benadering

De basis voor de manier waarop ik werk, ook in het coachen, is de ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat mijn belangrijkste doelstelling is om een proces van ontwikkeling op gang te brengen dat niet meer stopt. Daarbij plaats ik de ontwikkeling van het individu of het team altijd in het kader van de ontwikkeling van het grotere geheel waar ze toe behoren. 

Voor individuele coaching gebruik ik de methodiek van het Vorkmodel en  voor teamcoaching de Ontwikkelcirkel® van Rudy Vandamme.

teamcoaching

Verslaglegging

Van ieder coachgesprek maak ik een verslag dat ik aan de coachee voorleg. Als het nodig is
stellen we in overleg het verslag bij. De verslagen hebben als doel de opgedane inzichten te
borgen en verdiepen. Alle verslagen zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.

Vertrouwelijkheid

Over de inhoud van de coachgesprekken communiceer ik niet met derden, tenzij de coachee
daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of daar zelf om vraagt. Desgewenst kan ik op
hoofdlijnen verslag doen over het proces.

Investering

Voor individuele coaching bedraagt de investering per gesprek van 1,5 uur € 250,-.  Het tarief voor teamcoaching bedraagt € 500,- per bijeenkomst van 2 uur. Deze bedragen zijn inclusief voorbereiding en verslaglegging en exclusief reis- en verblijfskosten en de BTW.  Voor particulieren hanteer ik tarieven op maat.

Aanpak individuele coaching

Een coachtraject kent in grote lijnen de volgende stappen:

 1. Intake
 2. Doelstellingen / focus
 3. Coachgesprekken
 4. Evaluatie

In vijf à zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur begeleid ik de coachee bij het vinden van de antwoorden in zichzelf. De coachee is daarbij leidend en verantwoordelijk voor zijn of haar eigen denken, voelen en handelen. De coachee bepaalt ook het tempo waarin de coaching verloopt.

Aanpak teamcoaching

In mijn teamcoaching volg ik de zeven stappen van de Ontwikkelcirkel®:

 1. Check-in en focus
 2. Spelregels
 3. Individuele bijdragen
 4. Teamidentiteit
 5. Groter geheel
 6. Teamproject(en)
 7. Zelfsturend vermogen en check-out
Een teamcoaching duurt altijd minimaal 2 uur en het aantal bijeenkomsten hangt af van vele factoren. In onderling overleg stemmen we af hoe het traject eruit gaat zien.

Contact

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]