Als professional, leider of leidinggevende kun je ook tegen persoonlijke barrières aanlopen. Omdat je niet altijd in staat bent om je eigen patronen te doorzien kan het helpen om een coach in te schakelen. Met coaching kun je op verschillende manieren werken aan het verwijderen van deze obstakels. 

Ontwikkelingsgerichte benadering

De basis voor de manier waarop ik werk, ook in het coachen, is de ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat mijn belangrijkste doelstelling is om een proces van ontwikkeling op gang te brengen dat niet meer stopt. Daarvoor gebruik ik de methodiek van het Vorkmodel van Rudy Vandamme.

Binnen dit kader maak ik gebruik van twee verschillende typen van coaching: cognitieve coaching en transformerend coachen. Een coachtraject kan bestaan uit een van deze typen of uit een combinatie ervan, afhankelijk van de coachvraag, de behoeften en de wensen van de coachee.

coaching

Verslaglegging

Van ieder coachgesprek maak ik een verslag dat ik aan de coachee voorleg. Als het nodig is
stellen we in overleg het verslag bij. De verslagen hebben als doel de opgedane inzichten te
borgen en verdiepen. Alle verslagen zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.

Vertrouwelijkheid

Over de inhoud van de coachgesprekken communiceer ik niet met derden, tenzij de coachee
daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of daar zelf om vraagt. Desgewenst kan ik op
hoofdlijnen verslag doen over het proces.

Investering

De investering per gesprek van 1,5 uur bedraagt € 280,-. Dit bedrag is inclusief voorbereiding en verslaglegging en exclusief reis- en verblijfskosten en de BTW. Voor particulieren hanteer ik tarieven op maat.

Aanpak

Een coachtraject kent in grote lijnen de volgende stappen:

  1. Intake
  2. Doelstellingen
  3. Gesprekken
  4. Evaluatie

In vijf à zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur begeleid ik de coachee bij het vinden van de antwoorden in zichzelf. De coachee is daarbij leidend en verantwoordelijk voor zijn of haar eigen denken, voelen en handelen. De coachee bepaalt ook het tempo waarin de coaching verloopt.

Teamcoaching

Naast persoonlijke coaching kan ik ook als teamcoach ingezet worden. Bij teamcoaching gebruik ik de ontwikkelingsgerichte methodiek van De Ontwikkelcirkel van Rudy Vandamme.

Contact


*) verplicht veld